L'empatia, és a dir, la capacitat de "posar-nos en les sabates d'altres", adquireix força importància. No hi ha una millor manera d'aconseguir la lleialtat i satisfacció dels nostres clients que entendre el que realment volen i necessiten, i dirigir els nostres esforços en ajudar-los a satisfer-los.